קבוצת הלוגיסטיקה והמימון מהמובילות בישראל

אודות

מעל 30 שנות ניסיון

מעל 2000 לקוחות

170 עובדים

חברות הקבוצה

דוח פנימי לפי חוק שכר שווה לשנת 2023

בחברה מועסקים נכון למועד הדוח שבנדון 3 עובדים ועובדות בסה"כ, במסגרת 2 קבוצות פילוח, כדלקמן:

קבוצה מס' 1 – כולה מאותו מין.

קבוצה מס' 2 – כולה מאותו מין.

לפיכך, בשנת 2023 התייתר הצורך לבדוק פערי שכר בין נשים וגברים בחברה.

צור קשר

מייל: info@etga.co.il | טלפון : 03-5594050